Bedrifter

Her ser du hvilke bedrifter som er representert med innlegg eller studiebesøk på konferansen. 

Glencore Nikkelverk foredler råvareressurser som utgjør kjernen i mange samfunnsnyttige produkter og tjenster.

Odfjell Drilling er et internasjonalt drilling-, brønnservice- og engineeringsselskap.

OUS er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Oswo er en leverandør av mekaniske og elektromekanisksammenstilte produkter til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri.

Ringnes AS er Norges største bryggeriselskap med ca. 1200 medarbeidere. Selskapet eies av Carlsberg Group, som er verdens fjerde største bryggerikonsern.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, og skaper verdier ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

Proctor & Gamble er et amerikansk, multinasjonalt konsern som produserer og markedsfører et bredt utvalg av forbrukervarer.

Sentrum videregående skole ligger i Kongsvinger (Hedmark fylke), og har ca 600 elever.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er det største finanskonsernet i sitt distrikt.

Statoil er et ledende energiselskap innen olje- og gassproduksjon.

Statbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Stord kommune ligger i Hordaland, og har i underkant av 19 000 innbyggere.

Sykehuset Innlandet er et helseforetak under Helse Sør-Øst.