Foredragsholdere

 

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Ann Elin Hergot er operatør i TINE, og har vært med på innføringen av DRIV.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Marit Elisabeth Kobro er administrerende direktør i Pasientreiser HF.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Kjetil Dahl er leder, Reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Hallvard Hoen er Spesialrådgiver i KS.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Max Jenssen er personalsjef i Harstad kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Monica Katrine Lindstrøm er utviklingsveileder i Harstad kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Anita Vean er Ass. enhetsleder i Alstahaug kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Anne Lundestad er Avdelingsleder i Alstahaug kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Marte Solfjeld Pettersen er Fagleder i Alstahaug kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Stein Evensen er Komunalsjef Helse og velferd i Horten kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Kjersti H. Norheim er Enhetsleder i Hjemmetjenesten i Horten kommune.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Camilla Stolp er spesialrådgiver i Innovasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Egil Brevik er seksjonsleder, hovedkjøkkenet ved Ullevål, Oslo universitetssykehus.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Beate Skinningsrud er seksjonsleder, avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Christin Thrane Pedersen er kvalitetsskoordinator ved Oslo universitetssykehus.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Tone Snare Berge er seksjonsleder, Enhet for Brystdiagnostiske senter ved Oslo universitetssykehus.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Finn Holm er Partner i EY.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Kjetil Helle er Associate Partner i EY.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Bård Karlsen er Executive Director i EY.

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Stig Fredrik Mathisen er Area Program Manager i TechnipFMC.