Årskonferansen 2019

Lean Forums årskonferanse arrangeres 5.-6. november på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Påmelding her.

.

Lean Forum Norge Årskonferanse – 2019

ET BÆREKRAFTIG FREMTIDIG ARBEIDSLIV

NHOs årskonferanse i januar 2019 hadde hovedtema «Vi og verden» og belyste blant annet spørsmålene:

  • En urolig og uforutsigbar verden påvirker samfunnet, bedrifter og individer i Norge
  • Vi som verdensborgere merker konsekvensene av de globale utfordringene i våre liv
  • Verdens utfordringer blir også våre utfordringer
  • Hvilke muligheter har vi som samfunn og bedrifter til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt
  • Samtidig skal vi vise løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser
  • Vi vil vise verdien av norske fortrinn, ikke minst med vekt på den norske modellen

Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i disse spørsmålene og vil spesielt drøfte:

  • Hvordan legger vi best til rette for at det skapes bærekraftige verdier i og gjennom norske virksomheter både i privat og offentlig sektor?
  • Hvordan kombinere Lean design thinking og lean manufacturing slik at vi kan fremstille mer bærekraftige produkter og tjenester?
  • Forholdet mellom kundeforståelse, digitalisering, integrerte verdikjeder, virksomhetsstrategi og systematisk forbedringsarbeid når næringslivet og det offentlige må bli grønnere, smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
  • Hvilken type kompetanse og roller trenger en virksomhet i fremtiden og hva er veien for å komme dit?

Konferansen legger vekt på å presentere og drøfte bedriftscase, og hvilken rolle eksterne og interne rådgivere har for å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomhetene kan lære av og blir inspirert av dem. Prisene blir delt ut under festmiddagen.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre rustet til å skape verdier i din virksomhet!

Vi ønsker deg velkommen til årets konferanse!

Hilsen Styret og programkomiteen

.

Meld deg på vårt nyhetsbrev  for å få informasjon om årskonferansen og andre aktiviteter i regi av Lean Forum Norge.

Les om tidligere konferanser her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - href="/cookies/list">Informasjonskapsler