Nyheter

 

På siste møte før sommeren ønsker Lean Forum Oslo å invitere til aktiv deltakelse gjennom Open Space. Her har alle som deltar anledning til å skape dialog om ting som interesserer dem.

På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller ting du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

Lean Forum Telemark ønsker velkommen til en spennende samling om et tema som engasjerer stadig flere organisasjoner og selskaper i Norge. Vi har vært heldige å få tak i dyktige personer som forteller om sine erfaringer med lean.

Neste medlemsmøte i Lean Forum Bergen vil være på Høgskolen i Bergen 14.juni.

Hovedtema: Erfaringsutveksling og PDCA-hjulet

Tid/sted: 20.-21.11.2012 Raddison Blu Plaza Oslo

For 3.året på rad arrangerer Lean Forum Norge årskonferanse. I fjor samlet konferansen nærmere 600 deltakere, og vi regner med at årets konferanse også fylles opp med deltakere fra alle bransjer, fra så vel privat som offentlig sektor.

Tema for årskonferansen er «Lean på norsk».

Gå ikke glipp av årets konferanse! Konferanseprogram og påmeldingsskjema vil du finne på hjemmesiden her.

Kva skal karakterisere Lean i Noreg? Korleis skal vi omsette Lean til norske forhold? Handlar Lean berre om effektivisering? Eller kan forbetringsfilosofien også skape betre arbeidsplassar?

Presentasjonene fra fagseminaret "Ledelsens rolle ved innføring og bruk av lean" er nå lagt ut på Lean Forum Oslo sine forumsider her

Lean Forum Norge arrangerer 3.året på rad konferansen "Lean på norsk".

Tid/sted: 20.-21.11.2012 på Raddison Blu Plaza i Oslo.

Rammene for årets konferanse begynner å falle på plass, og vi kan allerede nå røpe spennende foredragsholdere som Niklas Modig, Bård Kuvås og Anders Dysvik.

Bilde til høyre viser Niklas Modig

At første medlemsmøte i Lean Forum Bergen går til årets Lean bedrift, Jæger Bil er kanskje en selvfølge, men at man drar ”fullt hus” fra ulike bransjer er kanskje ikke en selvfølge.  Hvis man skulle savne noen var det kanskje bilbransjen, de var vekk!

Tiden har kommet for å nominere deltagere til årets Lean bedrift i Norge. Vi vil gjerne ha inn deres bidrag til konkurransen innen 10.juni for å kåre de nominerte bedriftene til årets Lean bedrift i Norge. Finalistene vil bli presentert 3.oktober og vinneren blir presentert på ”Lean på Norsk” konferansen i Oslo 20-21.november 2012.

Vellykket årsmøte gjennomført med over 70 medlemmer tilstede i Forskningsrådets lokaler i Oslo 15.mars 2012.

Lean Forum Telemark ble etablert 6.9.2011 og skal være bindeleddet mellom Lean Forum Norge og de enkelte virksomhetene i Telemark.

Mange virksomheter har satt i gang eller arbeidet i lengre tid med forbedringsarbeid basert på Lean filosofien. Hvordan få Lean inn som en naturlig del av hverdagen medfører endringer for både ansatte og ledere.

I 2007 risikerte vindu- og dørprodusenten Nordan på Otta nedleggelse. Finanskrisen sto for døren og sykefraværet blant de 125 ansatte var over 16 prosent. Fire år senere satte bedriften omsetningsrekord og hadde i 3. kvartal 2011 et legemeldt sykefravær på 2,7 prosent (!).

Stein Utstumo, 1. Mars 2012

Stor oppslutning på Lean Forum Oslos fagseminar 15. februar 2012 hos Skatt øst om hvordan få forbedringer til å sitte.

90 personer fra private og offentlige virksomheter hadde funnet veien til Lean Forum Oslos fagseminar hos Skatt øst den 15. februar 2012.

Her ser vi Ingeborg Svanes, Telenor til venstre i samtale med Ann Kjersti Kjeia Sletten, regiondirektør for Skatt øst

Med snaut 20 millioner kroner i omsetning har Tretorget over 10 år bygd seg opp til å bli den største utviklingsaktøren i Hedmark.

Stian Thompsen laster om bord en ny palle med Fibo-Trespo-plater. Med en omsetning på over er 400 millioner kroner og et resultat på 71 millioner kroner, går det så det suser for baderoms- og benkeplateprodusenten i Lyngdal.

Nærmere 80 deltakere fra privat og offentlig sektor hadde funnet veien til Lean Forum Innlandets 2.nettverkssamling på Moelv 16.februar 2012.

Abonner på vårt nyhetsbrev