Nyheter

 

John Skaar i Skanska, ble etter hvert overbevist om at Lean Construction kunne gjøre byggingen mer effektiv med god planlegging hvor også de utførende ble trukket med tidlig i prosessen.

Dilemmaer ved innføring av lean

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846 millioner kroner

Lean Forum Bergen inviterer til bedriftsbesøk hos Jæger Automobil AS den 22.mars 2012.

NAV Forvaltning Hedmark saksbehandlet ca. 250 000 krav om statlige ytelser i 2011. Dette resulterte i en utbetaling av statlige ytelser fra NAV, unntatt alderspensjon, på nesten 8 milliarder kroner.
 
- Våre resultater viser at det aller meste av ytelsesforvaltningen går veldig bra, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud ved NAV Forvaltning Hedmark.

God kvalitet i ytelsesforvaltningen – god kvalitet for bruker

Dette er det beste sykehjemmet jeg har vært borti. Det er fint her, og personalet har alltid tid, sier Ruth Størset. Hun er tidligere sykepleier, men nå pasient på Gimle sykehjem på Vestre Toten.
 

Mange erfarer utfordringer med få forbedringer implementert i Lean-prosjekter/ -transformasjoner til å ”sitte” og få til en kultur for kontinuerlig forbedring. På dette andre medlemsmøtet i Lean Forum Oslo, hos Skatt øst, får du høre om hvordan Telenor, EDBErgoGroup og NAV møter denne utfordringen i konkrete prosjekter.

For påmelding: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/48736122/

Vestre Toten kommune fikk Fylkesmannen i Opplands fornyingspris 2011 under den årlige fornyingskonferansen som ble arrangert 10. januar. Tidligere har Lom, Jevnaker og Sør-Aurdal fått prisen.

På Gimle er det ikke uendelige møter og mer korridorløping som skal effektivisere arbeidsdagene. Vestre Toten tenker nytt, og henter heller inn proffe tips fra industrien.

Kartlegging av det administrative arbeidet ved HiO og HiAk gjort høsten 2010 avdekket dobbeltarbeid, unødvendige kontrollpunkter og uklare ansvarsforhold.

Nå skal arbeidet effektiviseres.

Gran kommune er godt i gang med å innføre LEAN som arbeidsmetode.

Flyselskapet ser det som en utfordring å oppnå varig lønnsomhet for selskapet i dagens økonomiske situasjon.

AFI deltar i større NFR-prosjekt med fokus på hvordan lean og den norske samarbeidsmodellen kan kombineres slik at både produktivitet og innovasjonsevne utvikles.

- Men vi har fortsatt mye å rette på, sier sykehusdirektøren.

Torsdag ble Universitetssykehuset Nord-Norge hedret som årets nest beste Lean-bedrift av Lean Forum Norge.

Mange positive tilbakemeldinger.

Foredrag og streaming fra konferansen er lagt ut på hjemmesiden www.leanforumnorge.no 

Den første nasjonale Lean-prisen ble torsdag 30.november utdelt på Lean Forum Norges store årskonferanse. Tanken bak en Lean-pris er å løfte frem fokuset som Lean filosofien har på samarbeidsorientert lederskap og medarbeiderdrevet innovasjon.

"Lean på norsk" konferansen 29.-30.11.2011 har nå 550 deltakere fra offentlig og privat virksomhet fra hele landet. Dersom du ikke har meldt deg på, er det fortsatt mulig å gjøre det nå i siste liten.  Se hjemmesiden www.leanforumnorge.no for program og påmelding.

.

Organisasjonen har en tydelig visjon, misjon og strategi, men så kommer hverdagen og spørsmål om hvordan strategien skal omsettes i den daglige driften. Fokuset skiftes fra å betrakte hva som er de riktige tingene å gjøre for bedriften til å gjøre tingene riktig eller så kosteffektivt som mulig, og det er her leankonseptet passer inn.

Abonner på vårt nyhetsbrev