Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 25.mars 2019.

Styreleder John Magnar Bøe takket Merethe Mæland, Hordaland fylkeskommune, for sin innsats som styremedlem og leder av programkomiteen for Leandagen 2019 (bildet over).

Det nye styret er sammensatt slik:

  • John Magnar Bøe, Prosjektleder                                  
  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group AS
  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                  
  • Signe Syrrist, Høgskulen på Vestlandet            
  • Birte Eriksen, Equinor Sture Kollsnes
  • Barbro Knudsen, DNB Livsforsikring AS

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Hvordan ser fremtidens Lean ut i en tid hvor vi utfordres av nye konsepter, nye uttrykk og ny teknologi? Hva med Lean opp mot Design Thinking, Digitalisering, Robotics, disrupsjon og andre nye spennende konsepter. Kan en ledelsesfilosofi fra 1950-tallet være med oss inn i 2020-erne, og er det egentlig slik at mange nye konsepter også omfatter mange av våre leanprinsipper, men gjerne i ny innpakning?