Studiebesøk hos EFD Induction Norge 6.september 2018 i Skien

Vi ønsker velkommen til et nytt og lærerikt studiebesøk. Denne gangen er vi så heldige å få komme på besøk til EFD Induction i Skien.

Invitasjon EFD Induction Norge 6. september 2018

Påmelding via linken her

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.