Studiebesøk hos Sykehuspartner i Drammen og årsmøte 7.mai

Vi inviterer til studiebesøk hos Sykehuspartner i Drammen i tilknytning til vårt årsmøte. Mer informasjon her:

Invitasjon til Sykehuspartner 7.mai 2018

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum BTV-regionen

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.