Kontakt

Sammensetning av styret som ble valgt på årsmøtet 12.september 2019:

Styremedlem

Virksomhet

Fylke

Viggo Johannessen (leder)

Kiwa Teknologisk Institutt

Buskerud

Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Buskerud

Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

Telemark

Rune Samuelsen

PwC

Vestfold

Viggo Johannessen

Kiwa

Buskerud

Daryl Powell 

SINTEF  

Buskerud

Tarald Nomeland

OSWO

Vestfold

Henning Østrem

Bufetat

Vestfold

Annette Stokke Fjeldsaa

Prysmian Group

Buskerud

Kontakt oss gjerne via mail post@leanforumbtv-regionen.no

Styreleder Viggo Johannessen mobil  92 22 88 40 eller

sekretariatet Tove Løkken mobil 40 60 81 31 tove.lokken@leanforumnorge.no

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til Åpen Kaizen Event hos Bufetat i Tønsberg 25. februar. Her vil vi løse et praktisk problem hos Bufetat med utgangspunkt i Kaizen og A3-problemløsning.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.