Studiebesøk hos EFD Induction Norge 6. september

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Tid/sted: Torsdag 6. september kl 09:00-12:00 hos EFD Induction Norge, Bøleveien 10, 3710 Skien

Program:

 • Presentasjon av EFD Induction og EFD Induction Norge
 • ENO from Good to great; presentasjon av konseptet og hvordan vi har kommet dit vi er i dag
 • Gembawalk - informasjon og omvisning:
  - Avdelinger vil vise noen eksempler fra prosjekter de har gjennomført i ENO from Good to great
  - Visuell ledelse/tavlemøter/møtestruktur
  - Måleparametre som brukes for å nå våre mål
 • Oppsummering og spørsmål i plenum
 • Lunsj

Invitasjon med påmeldingsmulighet her:

Invitasjon EFD Induction Norge 06.09.18

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til Åpen Kaizen Event hos Bufetat i Tønsberg 25. februar. Her vil vi løse et praktisk problem hos Bufetat med utgangspunkt i Kaizen og A3-problemløsning.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.