Studiebesøk hos Jotun Vindal 27. november

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos Jotun Vindal onsdag 27. november.

Tid: Onsdag 27. november kl 12.00 – 16.00
Sted: Jotun Vindal, Industriveien 70, 3234 Sandefjord

Program:
12.00 – 12.30  Lunsj
12.30 – 14.00  Om Jotun og deres Leanreise
14.00 – 16.00  Omvisning i fabrikken
16.00 – 16.10  Avslutning

Det spiller ingen rolle om du kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting, her er det mye å lære. Det blir servert enkel lunsj under besøket.  Frist for å melde seg på er fredag 22. november.
Påmelding kan gjøres her.

Deltakeravgift:

Bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV-regionen kr 550,- + mva.
For å få mest mulig utbytte av besøket anbefaler vi at flere fra samme virksomhet melder seg på, og vi tilbyr derfor våre medlemmer grupperabatt: «Kom 2 betal for 1». 3.person 50%.

Private medlemmer k 850,- + mva.

Ordinær deltakeravgift kr 950,-+ mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Kontaktperson: Tove Løkken sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no  mobil 40 60 81 31

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos Jotun Vindal onsdag 27. november.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.