Verdiskapingen i Vestfold øker

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

  • Antall arbeidsplasser økte i 2016, mer enn ellers i landet.
  • Verdiskapingen i næringslivet hadde en god vekst i 2016, mer enn landsgjennomsnittet.
  • Produktiviteten (verdiskaping per ansatt) er bedre enn landsgjennomsnittet.
  • Lønnsomheten i næringslivet i Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet.
  • Befolkningsveksten i Vestfold fortsetter, mens den avtar på landsbasis.

Les hele saken på hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune her

Her kan du lese den regionale analysen for Vestfold 2017

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til Åpen Kaizen Event hos Bufetat i Tønsberg 25. februar. Her vil vi løse et praktisk problem hos Bufetat med utgangspunkt i Kaizen og A3-problemløsning.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.