Nyheter

Lean Forum Innlandet i samarbeid med Vestre Toten kommune presenterer et spennende program på sin Leandag 12. mai.

15. oktober avholdt vi nettverksmøte som planlagt, denne gangen med Lean workshops. Vi hadde leid inn tre konsulentselskaper, som er blant Norges beste på leanprosesser, til å kjøre Lean workshop med oss.

Hold av datoen 12. mai 2016. Da arrangeres nemlig Årets Leandag i Innlandet for 4. år på rad.

Lean Forum Innlandet inviterer til Lean workshop/spill 15. oktober. Det vil være tre av de beste konsulentselskapene i Norge på leanprosesser som vil kjøre tre forskjellige spill med oss.

Robek-kommunen Vestre Toten går foran i kampen mot tidstyvene. Med konseptet Lean hentet fra bilindustrien, har kommunen avslørt tidstyver som tilsvarer 33 årsverk. 21,5 av dem har fått konstruktivt arbeid i stedet.

Det ble for tredje gang arrangert en meget vellykket Leandag i Innlandet. Nærmere 300 personer hadde tatt veien til kulturhuset på Raufoss for å lære mer om leanfilosofien.

Bedre arbeidsmiljø, bedre resultater og mindre sykefravær er foreløpig status etter at Nordre Land kommune gjennomførte et leanprosjekt.

Monica Rolfsen, NTNU og Hans Christian Gabrielsen, LO kommer til årets Leandag i Innlandet.

Niklas Modig deltar på Årets Leandag i Innlandet for 3. året på rad.

Etter to år med fokus på mindre Lean-prosesser prioriteres nå en større Lean-prosess som involverer og mobiliserer hele organisasjonen.

NHO Innlandet er opptatt av å utvikle flere HF-tiltak i Innlandet og inviterer derfor bedrifter til å melde interesse for medarbeiderdrevet innovasjonsarbeid.

De 30 Lean interesserte som hadde møtt fram fikk en interessant ettermiddag hos Geno på Stange. Her møtte vi administrerende direktør Sverre Bjørnstad og Sverre Lang-Ree, ansvarlig for Lean innføringen hos GENO, en internasjonal virksomhet med 220 ansatte over nesten hele verden.

Lean Forum Innlandet inviterer til årets store arrangement, Leandagen i Innlandet, i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss 7. mai. Les mer for å finne program med påmeldingsmulighet.

Lean Forum Innlandet inviterer til nettverkssamling hos Geno SA på Store Ree i Stange for å lære om deres og Romedal og Stange almenninger sitt arbeid med Lean/kontinuerlig forbedring.

Over 40 interesserte og engasjerte deltakere (hvorav 12 deltakere fra kommunene i distriktet) kom for å høre: Geir Inge Brelin, regionbanksjef i Sparebanken Hedmark og Kenneth Tilley, leder for kontinuerlig forbedring i Sparebanken Hedmark og deres metodikk og strategier for å implementere Lean i sin virksomhet.

Er implementering av Lean i tjenesteyting noe annerledes enn i andre typer virksomheter?

Det var stor interesse for Lean Forum Innlandet sitt nettverksmøte den 13. februar. Nærmere 70 personer møtte opp på Otta for å høre erfaringer fra TINE (Frya og Tretten) og NorDan (Otta og Moi).

Årets Leandag i Innlandet 2014 ble arrangert på Raufoss 8. mai. 350 deltakere fikk en svært så interessant dag i kulturhuset.

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.