Om oss

Lean Forum Midt-Norge skal bidra til å styrke verdiskapning i regionen gjennom kompetanseutvikling og gjensidig utveksling av erfaringer for å styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter.

Forumet skal:

  • Inspirere til erfaringsutveksling gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, seminarer og konferanser, "studieringer" og som møteplass
  • Bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom ulike bransjer, offentlig og privat tjenesteyting samt kompetanse-, forsknings- og utdanningsmiljøer
  • Være basert på dugnad der alle deltakerne bidrar

 

Innmelding i forumet og påmelding på våre arrangement skjer på MeetUp:
www.meetup.com/Lean-Forum-Midt-Norge/

 

Styret består av:

Martin Munkeby , NorseAqua, Styreleder martin@norseaqua.no, +47 48 41 02 90
Lise Steinsvik Moe - Autronica

Thor Inge bernhardsen - Elkem
Bente Thorstensen - Sparebank1 SMN
Marte Daae-Qvale Holmemo - NTNU
Erlend Østeraas - PWC
Tage Røsten - Equinor
Erlend Alfnes - NTNU
Anders Farbu - EY
Eivind Reke - Flowit
Stine Sonen Tveit - Sintef