Om oss

Lean Forum Oslo er et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter primært i Oslo-området. Aktivitetene vil bestå av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging. Lean Forum Oslo er tilknyttet Lean Forum Norge.

Etter en periode med lite aktivitet har Lean Forum Oslo blitt reetablert med et interimstyre som ønsker å få i gang spennende og interessante aktiviteter i Oslo-området.  Vi ønsker innspill på tema og aktiviteter for kommende arrangementer. Første arrangement er planlagt til februar 2018.

Følg oss på facebook: leanforumoslo

Medlemsinnmelding: her 

Kontaktinformasjon styret.

Kalender

Nyheter