Lener seg på Lean

Alle vil produsere effektivt og lønnsomt. Nøkkelordet for mange er slank produksjon, eller Lean. Næringsmiddelbedriften Ringnes på Gjelleråsen måler økt forbedring av driften etter nærmere ti års stadig sterkere satsning på Lean.

De siste to årene har vi hatt fantastisk gode resultater som vi kan knytte til Lean, sier fabrikkdirektør Anders Larsson i Ringnes Bryggeri til Industrien. Det gjelder viktige måltall som kundetilfredsstillelse, leveringspresisjon, effektivitet, skader og fravær. Samtidig registrerer han at de ansatte ansvarliggjøres når de kommer inn i Lean-tankegangen - der økt medbestemmelsesrett er et viktig mål. 

Anders Larsson - fabrikkdirektør Ringnes

Abonner på vårt nyhetsbrev