Må lære av hverandre

Leder av interimstyret i Lean Forum Norge, Ottar Henriksen mener at det er tvingende nødvendig å lære av andre bransjer og land for å kunne være effektiv og konkurransedyktig.

RAUFOSS: – Jeg har dyp respekt for andres kompetanse. Jeg er overbevist om at vi har mye å lære på tvers av bransjer og av andre land. Med min erfaring fra bilindustrien, så ser vi jo at kompetansen er høy også i utlandet. Skal vi være konkurransedyktige må vi ha kontinuerlig kompetanseheving blant alle de ansatte i en bedrift, sier Ottar Henriksen, som til daglig er ansatt ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

Bransjeoverskridende

Lean Forum Norge er en bransjeoverskridende interesseorganisasjon for å bidra til å forbedre drift og øke konkurranseevnen til industri, næringsliv og offentlig sektor. – Vi er overbevist om at våre erfaringer også kan brukes i offentlig sektor, særlig i kommunene. Det viste også den store interessen vi hadde fra kommunene under konferansen Lean på Norsk tidligere i høst, sier Henriksen.

Kunden i sentrum

Han legger til at Lean Forum Norges formål nettopp er å bygge bruer mellom de forskjellige bransjer og sektorer. – Derfor hadde vi deltakere og foredragsholdere fra industri, bank/finans, sykehus og kommuner. Lean, som egentlig er et uklart begrep på norsk, handler ikke bare om teknologi og holde en ryddig arbeidsplass. Det handler i første omgang om arbeidsprosessene, fastlegge rutiner, finne fram til bedre teknologi og programvare for å kunne forbedre effektiviteten og samhandlingen internt i bedriftene, og også mot kunden. Hva er kundens behov – hvordan skal ha få dekket sitt behov mest mulig effektivt og til riktig kvalitet, der er kjernespørsmålene og oppgavene som må løses, sier Henriksen.

Les mer på www.industrien.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal