Eyde-nettverket Forbedrer industrien i Agder

Den utenlandskeide prosessindustrien på Sørlandet samarbeider om kunnskap for å forbedre sin egen konkurranseevnene og sikre en framtid i Norge. De vil være utstillingevindu for norsk prosessindustri.

ARENDAL: Tilbake i 2006 så mente Kai-Rune Heggland i Alcoa Lista (da Elkem Lista) at det måtte være mulig for prosessbedriftene på Sørlandet å samarbeide for å forbedre effektiviteten. – Det begynte med å fokusere på Lean metoder med tanke på å forbedre driften, forteller siv.ing., Helene Fladmark som er ansatt som prosjektleder av Eyde-nettverket.

Til sammen sysselsetter bedriftene som er med i Eyde-nettverket rundt 3000 ansatte. Felles for bedriftene er at de tilhører internasjonale konserner, og dermed må konkurrere om investeringene for å være konkurransedyktige. Tanken er at Eydenettverket skal bidra til at bedriftene utvikler seg innenfor Agders grenser og at den kraftbaserte industrien skal utvikle seg videre i distriktet.

Hadde forbilde

– NODE nettverket innenfor offshorenæringen var forbildet da Eyde-nettverket ble etablert. Navnet tok vi for øvrig siden Sam Eyde var fra Arendal, forteller Fladmark. Agderforskning ble brukt for å få i gang prosjektet, og fra og med 2009 var nettverket en realitet. I 2010 kom nettverket inn under Innovasjon Norges vinger gjennom at de kom inn under Arena-programmet.

Inn i Arena programmet

– Målet er økt konkurranseevne gjennom innovasjon og samarbeid mellom bedriftene. Vanligvis har ikke Innovasjon Norge hatt tradisjon for å støtte opp om store bedrifter. Men gjennom Arena-programmet er det viktig å sikre at bedriftene er gode utvikler seg her. Det må til for å øke interessen for å investere her i regionen, sier hun og understreker at forskningsmiljøet ved Elkem Fiskå er viktig for utviklingen av prosessindustrien i regionen.

Les mer på www.industrien.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev