Lean Thinking

På starten av året samlet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, med 5 kommuner og Sykehuset Innlandet, Fagskolen og Høgskolen i Gjøvik samt Sintef Raufoss Manufacturing over 80 deltakere til Leanseminar ved Høgskolen i Gjøvik. Seminaret skulle legge grunnlag for bedre forståelse av for hva Leanmetodikk er.

Lean er en ledelses- og organisasjonsfilosofi som dreier seg om å jakte på stadige forbedringer. Det handler om å finne smartere måter å utføre arbeidet på.

Lean-tenkning har tradisjonelt blitt brukt innen industriell produksjon. NCE Raufoss, som samarbeider tett med Gjøvikregionen, har erfaring i bruk av lean fra tidligere. Men lean kan bidra til mer effektive og samordnede prosesser også innen helsesektoren. Fokus på lean i både helse- og teknologimiljøer skal styrke kompetansenettverket i Gjøvikregionen.

- Vi tror at Gjøvikregionen med bakgrunn i solide kompetansemiljøer innenfor de ulike avdelingene ved Høgskolen i Gjøvik, en god fagskole, Sykehuset Innlandet, et industrimiljø med erfaring i bruk av lean og forskningskompetanse, en region med kommuner som samarbeider godt både politisk og administrativt, har alle muligheter til å kunne lykkes med å etablere utviklingsprosjekter i fellesskap, sier prosjektleder for Gjøvikregionen, Mette Hafstad.

Les mer på www.gjovikregionen.no

Abonner på vårt nyhetsbrev