Forbedrer med Lean

Malingsprodusenten Jotun har økt produksjonskapasiteten sin med 20 til 30 prosent ved hjelp av prinsipper i forbedringsfilosofien Lean.

Året var 2005, og malingsprodusenten Jotun sto overfor følgende utfordring: Omsetningen og produktkvaliteten var god, men kostnadene var på stigende kurs og servicenivået holdt ikke det nivået bedriften ønsket.

- Leveranseservicen var ikke veldig dårlig, men vi hadde større ambisjoner på dette feltet. Jotun hadde dessuten tradisjon for å produsere varer for lager, noe som viste seg å være lite effektivt i møtet med variasjonen i etterspørselen, sier Øyvind Hauge, direktør for forretningsutvikling i Jotun AS til Ukeavisen Ledelse.

Lagerholdet kostet, både i form av leiekostnader, bulker på spannene og det faktum at all malingen som sto på lager ikke ble videresolgt.
- En flaskehals var produksjonskapasiteten, og vi hadde ikke plass til flere maskiner.

Den enkleste løsningen på flaskehalsen i produksjonen hadde vært å sette i gang et tredje skift. Det ville imidlertid fått kostnadene til å stige ytterligere. Dermed satte Jotun seg i stedet fore å jobbe smartere for å øke utnyttelsen av den kapasiteten de allerede hadde.

Les mer på ukeavisenledelse.no

Abonner på vårt nyhetsbrev