Toyota ser mot Norge

I årevis har en hel verden sett opp til japanske produksjonsbedrifter. Nå vil de lære teamorganisering av norske forskere.

SINTEF har nylig utviklet et analyseverktøy som "diagnostiserer" hvordan team arbeider i ulike produksjonsbedrifter. Det har vakt interesse i det japanske forskningsinstituttet AIST (Advanced Industrial Science and Technology) som eies av Toyota. De vil bruke metoden som en del av utviklingsarbeid rettet mot små og mellomstore bedrifter i Japan. - Målet er å avdekke mulige forbedringer knyttet til både effektivitet og trivsel, uansett produksjonsteknologi og andre rammebetingelser, forklarer arbeidslivsforsker ved SINTEF, Morten Hatling.

Les hele artikkelen i Moderne Produksjon nr. 3 2011 her.

Abonner på vårt nyhetsbrev