Anvendelse av "Trimmet bygging" ved ny barneavdeling i Ålesund

Da den nye barneavdelingen ved Ålesund sykehus ble overlevert 23. mars, tok byggebransjen et effektivt skritt videre.

Den nye barneavdelingen er rundt 23 000 kvadratmeter i alt. Det nye bygget ligger i umiddelbar nærhet av hovedbygget og er i tre etasjer.Bygget tilfredsstiller et lenge uttalt behov for bedre lokaler til en avdeling, som i en årrekke har arbeidet under heller kummerlige kår.

Ikke like konsekvent

Helsebygg Midt-Norge er prosjektorganisasjonen som på vegne av Helse Sunnmøre HF som har forestått utvikling, planlegging og utbygging av barneavdelingen. Gjennomføringsmodellen her er den samme ” trimmet bygging” som basers på lean-prinsippet. Dette ble utviklet under gjennomføringen av fase 2 ved utbyggingen av St.Olavs Hospital i Trondheim. Metoden oppfordrer i større grad enn tidligere å forbedre samarbeidet mellom de ulike partene. Hovedfokuset er å bygge et best mulig produkt innenfor de gjeldene forutsetninger for kvalitet, tid og pris.

Les hele artikkelen på byggaktuelt.no

Abonner på vårt nyhetsbrev