Etablering av regionale Lean Forum miljøer

En av hovedaktivitetene til Lean Forum Norge i 2011, er å være med å bidra til etablering av regionale Lean Forum miljøer.

Den 7.4.2011 ble Lean Forum Innlandet stiftet som forening. 

Formålet med forumet er å bidra til å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling, gjennom utveksling av erfaringer (spre Lean filosofien), bedriftsbesøk, konferanser og kurstilbud, og dermed styrke konkurranseevnen til industribedrifter i innlandet samt privat og offentlig tjenesteyting. Mer informasjon om Lean Forum Innlandet finner du her http://leanforumnorge.no/no/forumsider/lean-forum-innlandet/om-lean-forum-innlandet

Flere regionale fora er under etablering, og det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om dette på hjemmesiden til Lean Forum Norge.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev