Gjorde det selv

Holdninger og dyptgripende organisasjons-tiltak står bak de revolusjonerende innovasjonene Alcoas aluminiumsverk på Lista har gjort de siste årene.

Kreativiteten hentes fra egen organisasjon ved hjelp av utvidet ansvar og selvledelse.

Alcoa Lista har gjort bemerkelsesverdige grep som har skaffet verket en unik posisjon i verdens største aluminiumskonsern.

Fra en utfordrerposisjon, som et temmelig lite verk i et høykostland, har Alcoa Lista blitt leverandør av ny teknologi, produsent av det reneste aluminiumet i Alcoa-systemet (56.000 ansatte i 34 land) og det første aluminiumsverket i verden som har sertifisert seg på energiledelse.

Unik ovnmodell-utvikling

- Det startet med at vi utviklet våre Søderberg-ovner. Målet var å forbedre teknologien, redusere utslipp og tilfredsstille de miljøkravene vi så komme. Vi forstod at vi måtte gjøre det selv, bygge nye ovner selv. Gjennom de ti årene vi arbeidet med dette, bygde vi 27 ovner. Vi var en liten kjernegruppe som fikk lov til å prøve og feile. I dag står vi med en egen patentert løsning som vi eksporterer til andre verk innenfor Alcoa-systemet, forklarer Marianne Jensen, ingeniør og med i teamet som gjennom 10 år forsket seg frem til den unike ovnmodellen.

Den patenterte Lista-teknologien har gitt reduserte utslipp gasser som PAH og fluor, og støv fra aluminiumsproduksjonen fanges opp i lukkede ovner. Råstoff mates kontinuerlig i lukkede systemer. Dette gir blant et bedre arbeidsmiljø og reduserte utslipp.

Reduserte utslipp

Gjennom teknologieksporten og egen bruk av ny Søderberg-ovn har Alcoa Lista bidratt til store utslippsreduksjoner, opp til 600.000 tonn COÐ-ekvivalenter hvert år siden 1990. Det plasserer miljøet på Lista i en særstilling når det gjelder miljøteknologi.

- Hadde vi ikke gjort disse fremskrittene, ville vi vært en truet bedrift. Vi er et lite verk i et høykostland, med høye energipriser og lønninger. Vi har funnet nye løsninger som har ført til besparelser og mer effektiv drift. Produksjonen er blitt bedre for miljøet og atskillig sikrere. For oss var dette et være eller ikke være, sier verksdirektør Kai Rune Heggland.

Toyota-modellen og LEAN

Etter at ”teknologirevolusjonen” var gjennomført på aluminiumsverket, gikk de ansatte løs på omfattende organisasjonsendringer for å bli enda bedre. Den såkalte Toyota-modellen og LEAN ble idealer.

LEAN er en holdning om å oppnå perfekt produksjon ved stadige forbedringer, fjerning av all sløsing og arbeid mot hundre prosent kvalitet. LEAN er samtidig ledelse som involverer hele organisasjonen til å forandre.

I dag er stikkord ved organisasjonsformen hos Alcoa Lista flat med ekstremt få ledere, åpen kommunikasjon og korte beslutningslinjer, fleksibel, lærende og innovativ.

Les mer på innodesign.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev