Gode resultater etter forbedringsprosjekt i Helse Midt og Pasientreiser ANS

Raskere saksbehandling, høyere kvalitet og mindre stress i hverdagen er noen av resultatene Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS har oppnådd etter å ha gjennomført pilotprosjektet Kontinuerlig forbedring (LEAN).

Resultatene fra prosjektet konkluderer med at når kvaliteten øker, øker også produktiviteten.
- Vi har sett en positiv utvikling ved pasientreisekontorene det siste året, men der hvor prosjektet har blitt gjennomført kan vi nå dokumentere høyere effektivitet på alle områder. I tillegg er vi ved disse kontorene i ferd med å etablere en kultur hvor fokus på forbedringer er en naturlig del av arbeidsdagen til de ansatte, sier prosjektleder Per Monstad Halvorsen. 
Les mer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal