Til kamp mot dyre byggefeil

Det går nesten ikke en uke uten at vi hører om alvorlige byggefeil i mediene. Totalt oppdages feil av forskjellig karakter på 85 prosent av alle nye bygg. Dette koster rundt 15 milliarder kroner i året.

Samtidig øker byggekostnadene, og produktivitetsutviklingen er lav. Det foregår også veldig lite forskning og utvikling innen bygg. Samtidig sliter bransjen med holdningsproblemer, blant annet med håndverkere som ikke møter opp når de skal.

Vil løse problemene.

Byggekostnadsprogrammet, som støttes av staten, har jobbet intenst i fire år med å finne løsninger på disse problemene. Nå skal resultatene spres til næringen over hele landet. Et landsomfattende "roadshow" starter i Kristiansand i dag

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa ber nå hele næringen om å ta til seg lærdommen og erfaringene fra Byggekostnadsprogrammet.

–Det er veldig viktig at vi får ned byggefeilene og byggekostnadene. Det er svære summer det handler om. Jeg er glad for at det nå er økt bevissthet i bransjen om dette. Nå må aktørene i bransjen over hele landet følge opp, sier hun.

Veileder og lederkurs.

Dette er noen av resultatene fra Byggekostnadsprogrammet:

Boligkjøpere skal ha rett til boligsalgsrapport, egne byggesakskyndige skal utdannes og stå for sertifiseringen.

Det er etablert en egen seksjon på Forbrukerportalen som er en omfattende veileder for dem som skal kjøpe eller bygge bolig. Det skal etableres en attraktiv etterutdanning for håndverkere, noe som skal bidra til å bedre holdningene i bransjen. For å forhindre konflikter mellom aktørene innføres prosesser som sikrer bedre samarbeid, etter modell av Toyotas "Lean Production".
Les mer på e24.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev