Hvem blir vinner av Norges første nasjonale Lean pris?

Lean Forum Norge har søkt etter årets Norske Lean bedrift i 2011. Målet var å finne gode eksempler på ledende praksis innen Lean i Norge som kan få anerkjennelse og være inspirasjon for andre virksomheter.

Virksomheter både i privat og offentlig sektor i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kunne søke. Juryen opplyser at det innen søknadsfristens utløp, kom inn flere gode søknader som nå vurderes.

Årets Lean bedrift kåres av Lean Forum Norges styre, og prisen deles ut på Lean Forum Norges årskonferanse i Oslo 29.-30.november 2011. 

For å vise viktigheten av å jobbe med forbedringsarbeid i virksomheter, ønsker nærings-og handelsminister Trond Giske å dele ut prisen. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal