Nettverk innen Lean i Nord-Norge

15. juni 2011 ble det arrangert et nordnorsk nettverksmøte innen Lean. 27 deltagere fra en rekke produksjonsbedrifter, konsulenter og FoU-miljøer møttes.

Møtet fokuserte på industrielle lean-erfaringer fordi initiativet til møtet kom fra denne sektoren. Norut, Høgskolen i Narvik og VINN var vertskap, og møtet fant sted på Høgskolen.

Programmet inneholdt innlegg med disse temaene:

  • Per Åge Ljunggren, førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik: Introduksjon til Lean
  • Anne Britt Bekken, Logistikksjef TINE Nord: Lean – ledelsens valg for kontinuerlig forbedring i TINE
  • Jonas Wallmander, RPS & Performance Manager, REC Scancell: REC Scancells erfaringer med bruk av Lean-filosofien
  • Harald Steffensen, senior driftsingeniør, Skretting Stokmarknes AS: Prestasjonsmåling av ansatte i en Lean-bedrift
  • Stein Morten Gulbrandsen, LEAN-koordinator, Finnfjord AS: Orden og renhold. Erfaringer med 5S-metoden i et smelteverk
  • Olga Trubacheva, stud. Techn, Høgskolen i Narvik: Rotårsaksanalyse ved prosessforbedring. “Apollo”-metoden i praksis
  • Ole Johan Larsen, spesialrådgiver, VINN AS: Utfordringer i små og mellomstore bedrifter knyttet til utvikling og forbedring – Lean
  • Bjørn Bergan, prosjektleder Norut Narvik: Implementering av Lean i nordnorske bedrifter – en modell

Det ble besluttet å arrangere et møte på senhøsten. Kontaktperson er Bjørn Bergan, telefon 95 88 36 36, epost bjorn.bergan@norut.no

Interessen for å etablere regionale Lean Forum miljøer knyttet mot Lean Forum Norge er stor. De som ønsker å være med å bidra til etablering av et Lean Forum i Nord-Norge kontakter Bjørn Bergan eller Lean Forum Norge post@leanforumnorge.no 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev