Lean Forum Telemark etablert

Lean Forum Telemark ble formelt etablert den 6.september 2011 med 32 deltakere fra 22 bedrifter til stede.

Etableringsmøtet fant sted 6.9.2011 i TS Groups lokaler med 32 deltakere fra 22 bedrifter til stede.

Følgende ble oppnevnt som representanter til interimstyret:

  • Helge Lund, TS Impro AS
  • Anette Hermansen, ABB Kraft produkter
  • Olav Holta, GPV Components AS
  • Tor Lømo-Hansen, Isola AS
  • Toril Dale, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering
  • Henrik Finsrud, AFI
  • Dag Aas, EDB ErgoGroup AS
  • Robert Immerstein, Høgskolen i Telemark

Styret konstituerer seg på første møte. Helge Lund fikk ansvar for å kalle inn til første møte.

TS Inpro AS ble utnevnt til å ha sekretariatsfunksjonen for en 2-års periode.

Statuttene legges til grunn for interimsstyrets arbeid. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av juni.

 

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev