Første nettverkssamling i Lean Forum Innlandet gjennomført

Første nettverkssamling i Lean Forum Innlandet ble gjennomført hos HAPRO på Hadeland den 8.september 2011. Mange positive tilbakemeldinger!

Nesten 80 deltakere hadde funnet veien til HAPRO denne dagen. Det viser at det er stor interesse for Lean i Innlandet.  

Flere forskjellige bransjer, fra privat og offentlig tjenesteyting, var representert på nettverkssamlingen.

Programmet: 

  • Kai Glæserud, leder Lean Forum Innlandet, ønsket velkommen og informerte om etableringen og forumets formål. 
  • Erik Lundbekk, adr dir ved HAPRO, delte sine erfaringer med Lean og understreket viktigheten av involvering av ansatte. Deltakerne fikk deretter en interessant omvisning i produksjonslokalene til HAPRO og fikk også sett nærmere på hvordan bedriften hadde tatt i bruk måltavler og annet Lean-verktøy.
  • Are Fjermeros, divisjonsrådgiver Sykehuset Innlandet, fortalte om sine Lean- erfaringer fra sykehuset på Lillehammer.
  • Odd-Arnvid Bollingmo, assisterende rådmann i Vestre Toten kommune, om oppstarten av Lean-prosjektet i kommunen
  • Torunn Aas Taralrud, direktør Innovasjon Norge om Miljøteknologiprogrammet og andre relaterte tjenester 
  • Om Lean Forum Norge ved Per Kristian Østbye
  • Oppsummering 

Det vil bli avsatt mer tid til diskusjoner og nettverksbygging på neste nettverkssamling. Tid/sted for neste samling ikke endelig avklart, men følg med på  hjemmesiden www.leanforuminnlandet.no,  www.leanforumnorge.no under fanen "Regionale forum" hvor du fortløpende vil finne informasjon om utviklingen og den videre nettverksbyggingen.

Abonner på vårt nyhetsbrev