Sunn fornuft satt i system

Siden høsten 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobbet systematisk med å fjerne flaskehalser og ”plunder og heft” for å skape bedre flyt i pasientens opphold.

Med Lean som metode har sykehuset fått ned ventetiden for utredning og behandling innenfor flere diagnoser.

Den systematiske gjennomgangen har også gitt bedre kvalitet i pasientbehandlingen og bedre arbeidsforhold for medarbeiderne.

- Det har vært et mål for oss å standardisere pasientforløpene for å bedre kvaliteten og for å redusere variasjon i pasienttilbudene. Vi ønsker å skape forutsigbarhet både for pasienter og helsearbeidere. Vi ser at dette handler om sunn fornuft satt i system, sier viseadministrerende direktør i UNN, Marit Lind.

Les hele saken her:http://www.nlsh.no/article88179-3018.html

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal