Hvor lean kan vi bli?

Organisasjonen har en tydelig visjon, misjon og strategi, men så kommer hverdagen og spørsmål om hvordan strategien skal omsettes i den daglige driften. Fokuset skiftes fra å betrakte hva som er de riktige tingene å gjøre for bedriften til å gjøre tingene riktig eller så kosteffektivt som mulig, og det er her leankonseptet passer inn.

Artikkelen ser nærmere på hva som ligger i leankonseptet som arbeidsform, samt hvordan en verdistrøm for en vare eller tjeneste kan kategoriseres i forbindelse med lean initiativ i praksis.

Lean som arbeidsform har blitt mer og mer vanlig i Norge, spesielt i produksjonsbedrifter.

Men hva er egentlig lean? Leankonseptet for ledelse av den daglige driften er grunnlagt på å gjøre de enkle tingene bra, og ved gradvis å gjøre dem bedre og ikke minst å fjerne sløsing kontinuerlig. Konseptet inneholder tre grunnleggende fokusområder: Eliminering av sløsing, involvering av alle de ansatte i operasjonen, og kontinuerlig forbedring.

Les mer på logistikk-ledelse.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev