Nytt prosjekt: LEAN Operations

AFI deltar i større NFR-prosjekt med fokus på hvordan lean og den norske samarbeidsmodellen kan kombineres slik at både produktivitet og innovasjonsevne utvikles.

Det 3.5 årige prosjektet Lean Operations adresserer en av de tunge trendene i norsk arbeidsliv, nemlig produktivitetsutvikling og innovasjon gjennom bruk av leanfilosofi. Lean handler om å finne smartere måter å utføre arbeidet på , men kan samtidig utfordre betingelser for læring, autonomi og innovasjonsevne.

Les mer på www.afi-wri.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal