De aller fleste fikk riktig ytelse til riktig tid i 2011

NAV Forvaltning Hedmark saksbehandlet ca. 250 000 krav om statlige ytelser i 2011. Dette resulterte i en utbetaling av statlige ytelser fra NAV, unntatt alderspensjon, på nesten 8 milliarder kroner.
 
- Våre resultater viser at det aller meste av ytelsesforvaltningen går veldig bra, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud ved NAV Forvaltning Hedmark.

God kvalitet i ytelsesforvaltningen – god kvalitet for bruker

Økt kvalitet på arbeidet med ytelser har vært et viktig satsingsområde i NAV, og det store flertallet får nå riktig ytelse til riktig tid. Etableringen av Forvaltningsenheter har vært et viktig grep for å sikre lik praksis og en effektiv og god ytelsesforvaltning i NAV. De siste årene har NAV Forvaltning Hedmark systematisk jobbet med kontinuerlig forbedring, gjennom LEAN-metodikk.

- Selv om noen brukere fortsatt opplever feil og lang saksbehandling, representerer dette et fåtall saker. NAV blir stadig bedre, og vi ser dette gjennom stadig raskere og bedre ytelsesforvaltning. De som leverer komplett dokumentasjon får sakene sine behandlet raskere, påpeker Svenkerud

For at NAV skal fungere godt, må samhandlingen mellom ulike enheter fungere. NAV-kontorene og NAV Forvaltning må samarbeide for at NAV skal gi god veiledning og bistand.
- Fokuset må være å etablere en mest mulig brukervennlig og effektiv ytelsesforvaltning, som sikrer at brukere får det de pengene de har krav på. Dermed frigjøres ressurser til brukeroppfølging ved NAV-kontorene, sier Svenkerud.

Les hele pressemeldingen fra NAV her

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal