846 millioner kroner i pasientskadeerstatninger

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846 millioner kroner

Nedgang i saksbehandlingstid

2011 har vært et positivt år for oss når det gjelder å få ned saksbehandlingstiden, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Vi har jobbet målrettet med dette og har lykkes med å redusere saksbehandlingstiden fra 14 til 12 måneder i snitt. Dette er en positiv utvikling for brukerne våre og et viktig skritt for å nå målsettingen vår om ni måneders saksbehandlingstid innen utgangen av 2015, sier han.
 
Flere saker behandlet og flere får erstatning
1409 erstatningssøkere fikk medhold i at de har rett til erstatning, og det er 110 flere enn i 2010. Samlet tok NPE stilling til nesten 4300 saker, en økning på nesten 6,5 prosent fra 2010.
 
Vi har lykkes med de effektiviseringstiltakene vi har satset på i 2011, sier Jørstad. Vi har blant annet, som en av få statlige etater, gjennomført en Lean-prosess og iverksatt en ytterligere spesialisering av saksbehandlingen. Produktiviteten pr saksbehandlerårsverk er bedret sammenlignet med både 2009 og 2010, fremholder han.

Les hele saken her

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal