Ny forskning: Lean ødelegger ikke arbeidsmiljøet

Tillit og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere er det viktigste verktøyet når virksomheten innfører lean, viser et treårig forskningsprosjekt, som har undersøkt hvordan lean kan forbedre arbeidsmiljøet.

Det er forskjell på å  et ansvar og å ta det, av egen drift. Og den forskjellen kan forklare, hvorfor medarbeiderne i ti danske virksomheter, som har deltatt i det treårige forskningsprosjektet "Lean uten stress", hverken har blitt spesielt utilfredse eller begeistrede, etter at arbeidsplassen deres innførte lean. Det mener projektets leder, lektor Niels Møller, DTU Management. Selv om resultatet av forskningsprosjektet dermed ikke står badet i neonlys, så avkrefter det noen av de negative mytene, som henger ved lean:
»Debatten har vært svært preget av negative holdninger, som sier, at lean skrur tempoet i været og resulterer i fyringer. Det avviser prosjektet, sier han.
Niels Møller synes det er synd at prosjektet kun har fulgt virksomhetene i tre år, siden innføring av lean er en langstrakt prosess, hvor en tiårig horisont ville gitt langt bedre resultater:
»Bildet blir uklart siden vi kun har fulgt virksomhetene i kort tid. Skal vi for alvor konkludere, krever det forskning over en lengre periode, slik at virksomhetene rekker å gjennomføre lean fult og helt.«

Guds gave til medarbeiderne

 Det er nemlig først, når lean-verktøyene er innarbeidet blant medarbeiderne, og kulturen i virksomheten er endret, slik at medarbeiderne ikke alene har fått, men har tatt ansvaret for å forbedre og utvikle prosesser i egen virksomhet, at lean kulturen for alvor slår rot i virksomheten.
Når det skjer, vil det gagne arbeidsmiljøet, forklarer Niels Møller og fortsetter med et glimt i øyet:
»Lean er guds gave til medarbeiderne, fordi den stiller til veggs den meget snevrende og begrensende rollen, som arbeiderne har hatt i det industrielle samfunnet. Lean åpner for en ny rolle, som vi kaller "den myndige produsent". Det vil si en medarbeider, som ikke alene tar ansvar for drift og avvikling av det daglige arbeidet, men også tar ansvar for utvikling og rasjonalisering av arbeidet. Det øker sjansen for et bedre arbeidsmiljø, siden jobben blir mer meningsfyldt og innholdsrik.«

Les mer på www.ing.dk

Se også hjemmesiden og bakgrunn for prosjektet.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev