Halverte sykefraværet med Lean

Å slutte å sløse med de ansattes tid og energi kan gi stor gevinst.

I snart tre år har Ringnes Gjelleråsen jobbet med Lean-metoden. Resultatet er at småstopp i produksjonen har gått ned 10-20 prosent, oppstartstid og omstillingstid er redusert med 25 til 30 prosent, ifølge Ringnes.

Sykefraværet har også gått dramatisk ned, i noen avdelinger med opp til 50 prosent.

–Bakgrunnen er selvfølgelig at vi ønsker å produsere mer effektivt. Det gjør vel alle bedrifter, sier Ringnes’ dedikerte Lean-direktør, Aasmund Høigard.

–Det er mange bedrifter som jobber etter Lean-metodens prinsipper, men jeg tror vi er blant dem i Norge som har tatt det lengst. Hos oss er dette et av de mest sentrale programmene, og vi bruker det i hele organisasjonen, også i ledelsen. Jeg sitter faktisk og ser på min Lean-tavle akkurat nå, sier han over telefon.

Viktige tavler

Visualiseringen er viktig i Lean, og her er tavlene viktige.

–Tavlene gjør målene mer konkrete og fungerer som en konstant påminnelse om metodene, forklarer tillitsvalgt Jostein Aukland.

I tillegg har de plakater som forklarer rutinene.

–Da vi begynte var det mange som syntes det var banalt med plakater som forteller deg hvilket hjørne kosten skal stå i. Men etter hvert som vi så at det faktisk fungerer, ble vi mer positive, forteller Aukland.

–Én ting er å slippe å fly rundt for å finne den kosten. På et høyere nivå kan det være problemer med en maskin som stadig stopper, da reparerer man den ordentlig i stedet for å gjøre det halvveis. Vi identifiserer problemer, tar systematisk tak og løser dem. Det gir oss en enklere arbeidshverdag, og det har gitt økt trivsel. I tillegg til at vi selvfølgelig jobber mer effektivt.

Les mer på aftenposten.no

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev