Storsatsingen fra partene i industrien; Effekt 2010, er nå avsluttet

I samarbeid med Fellesforbundet, Industri Energi, Lederne, Nito og Tekna har Norsk Industri gjennomført et fireårig bransjeprogram som har hatt som mål å øke norsk industris konkurransekraft gjennom involvering og praktis forbedringsarbeid. Når programmet nå er avsluttet, er det liten tvil om at de som har klart å holde fokus på forbedringsarbeidet gjennom programperioden, står langt bedre rustet til å møte konkurransen etter hvert som forholdene normaliserer seg påverdensmarkedet. Optimalisering og kompetanseoppbygging er nødvendig også i nedgangstider, da legges grunnlaget for åvære på topp når konjunkturene snur. Og det gjør de alltid!

Programmet har bestått av tre hovedelementer:

  1. Samarbeid og involvering av medarbeidere
  2. Faglig utvikling av medarbeidere
  3. Forbedringsprosjekter gjennom samarbeid mellom ledelsen og de øvrige ansatte.

Aktivitetene har foregått både i den enkelte bedrift (skreddersøm fra rådgivningsmiljøene) og gjennom nettverkssamlinger. Nettverkssamlingene har fungert som arenaer for forskjellige kompetansehevende aktiviteter.

Link til Norsk Industri , Fellesforbundet , Industri Energi , Lederne , NITO og TEKNA

Programmet ble avsluttet med en større avslutningskonferanse på Kongsberg for ledere og tillitsvalgte i deltakerbedriftene i april 2010. Sluttrapport med 10 interessante bedriftseksempler kan lastes ned her.

Les også mer på Hovedorganisasjonenes fellestiltak's hjemmeside.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal