Et år med Lean ga markante forbedringer

Problemstilling

Ledelsen på Odense Universitetshospital (OUH) ønsket å forbedre sykehusets service overfor pasientene og skape større medarbeidertilfredshet og mer faglig utvikling. Ledelsen besluttet å anvende Lean for å skape en forandringskultur, hvor initiativet kommer fra medarbeiderne, som er tettest på problemene i hverdagen. Tre avdelinger ble utvalgt til å delta i et pilotprosjekt for å utprøve Lean-prinsippene

Forløp og løsninger

I løpet av et år gjennomførte de tre avdelingene forskjellige Lean-aktiviteter med bistand fra sykehusets faste stab av Lean-konsulenter. Etterhvert overtok avdelingene selv ansvaret for aktivitetene.

Resultater

Ifølge sykehusets ledelse har pilotprosjektene ført til mer hensiktsmessige arbeidsgang, som har redusert medarbeidernes opplevelse av stress og forbedret kommunikasjonen på tvers av avdelinger og faggrenser.

Effektiviseringene har dessuten frigitt flere ressurser til medarbeiderutvikling og temadager.

Utover de positive resultatene for medarbeiderne har de tre avdelingene også redusert pasientenes innleggelsestid og forkortet ventelistene.

På bakgrunn av de positive erfaringene fra pilotprosjektene, besluttet ledelsen å innføre Lean på resten av OUH.

Les mer på www.arbeidsmiljoviden.dk

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal