AHA pluss Lean skal gi lavere sykefravær

Gjennom kartleggingsmetoden AHA har Verkstedenheten i Kollektivtransportproduksjon AS i Oslo satt i gang en prosess for å redusere sykefraværet i løpet av en treårs periode. Prosessen kan de ansatte følge på Lean-tavlene, for i oppfølgingsarbeidet er det Lean-konseptet som gjelder.

AHA-metoden er en systematisk kartlegging av medarbeidernes helse, livsstil og psykososiale arbeidsmiljø. Når siste svaret er gitt, trykker medarbeideren på sendknappen og får raskt tilbake sin egen profil. Profilen forteller om risikoområder og hva som er tilfredsstillende hos den enkelte. Lederne kan i tillegg lage tilsvarende profiler på gruppe- og avdelingsnivå ut fra anonymiserte data.

– Lean er både en forbedringsmetode og en metode for gjennomføring, sier Tom Østli, HMS-rådgiver og prosjektleder. Her ved tavla i administrasjonsbygget.

Fremgangsmåten

AHA-metoden er en prosess i fire trinn:

  • Forberedelse: planlegging og forankring
  • Kartlegging: innsamling av data med spørreundersøkelse
  • Tilbakemelding: Utredning av resultater individuelt og i gruppe
  • Tiltak: støtte og veiledning i forandringsarbeid

Lean som forbedringsmetode

Handlingsplanen viser hva som skal forbedres og hvilke tiltak som ledelse og ansatte er blitt enige om å prioritere. Det er i oppfølgingen av handlingsplanen at Lean-konseptet er sentral. Lean er en måte å tenke forbedringer på og er en teknikk for å øke effektiviteten ved å fjerne tidstyver som leting, dobbeltarbeid, sløsing, feil osv. Det handler også om å systematisere arbeidet og om ryddige og rene omgivelser. Det er avgjørende at de ansatte gjennomfører forbedringene selv, ikke etter ordre fra ledelsen, men fordi de ser fordelen av forbedringene og har ansvaret og eierskapet til å gjennomføre dem.
– Vi har god erfaring med Lean. Metoden engasjerer folk, vi får mulighet til å påvirke og vi går for løsningene i fellesskap, sier Sveinar Bones, nestleder i Oslo Sporveier arbeiderforening.

Les mer på www.idebanken.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal