Beyond Lean and Six Sigma; Cross-Collaborative Improvement of Tolerances and Process Variations - A Case Study

God toleranse-og variasjonsstyring er viktig for å oppnå produkter som tilfører høy verdi og med kostnadseffektive prosesser. Koblingen mellom Toleranse Engineeringing og populære produksjons forbedring filosofier slik som Lean og Six Sigma er, imidlertid ikke alltid så tydelig. Muligheter og begrensninger av disse to tilnærmingene på toleranse Engineering er omtalt i dette papiret. Saken beskriver tverrfaglig forbedringsarbeid innen industrien på toleranse og variasjonsstyring er tilsvarende til en arbeidsmodell kalt"Closed Loop Tolerance Engineering" (CLTE). Caset er fokusert på prosessen med å revidere eksisterende tegninger og toleranse spesifikasjoner for produksjon av produkter med lang levetid. Selv om både Lean og Six-Sigma har vært viktig for forbedringsarbeidet i case-bedriften i flere år, er det fortsatt et gap som skal fylles i forhold toleranse og variasjon styring. Nyhetsverdien i dette papiret er funnet i koblingen mellom et industrielt case i forhold til forbedringer og en akademisk modell (CLTE) for tverrfaglig samarbeid på utvikling av variasjon og toleranser.

Forfattere: Lars Krogstie og Kristian Martinsen

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev