Lean i solnedgang - Historien om REC på Herøya

Rapporten beskriver utviklingen av REC Herøya med vekt på de to siste årene før beslutningen om produksjonsstopp ble tatt i april 2012. Rapporten har to hensikter. Den skal for det første vise hvordan LEAN-konseptet ble anvendt i fabrikken både i oppgangs- og nedgangstider. Den andre hensikten er å beskrive nedleggelsen av fabrikken slik at andre prosessindustribedrifter kan lære av tilfellet REC Herøya.

RECs waferfabrikk på Herøya ble etablert i 2003. Den hadde eventyrlige overskudd helt til prisen på silisiumwafere begynte å synke i 2009. Fra da av gikk det utforbakke til REC nedla fabrikken i juni 2012 og slo den konkurs i september samme år.

Vi har studert hvordan LEAN-konseptet ble brukt i fabrikken både i oppgangen og nedgangen. Fra 2011 til 2012 bidro forbedringsarbeidet til 88 prosent reduksjon av fravær på grunn av skader, 95 prosent reduksjon av reklamasjoner på dårlig kvalitet og 44 prosent reduksjon i produksjons­kostnader per wafer. Men prisfallet i verdensmarkedet fortsatte, og styret i REC valgte ti­l ­slutt å legge ned også denne fabrikken. Det er denne reisen vi beskriver.

http://www.afi.no/modules/module_123/proxy.asp?I=6034&C=1&D=2&mids=

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev