Opportunities in the wake of crisis

Denne artikkelen tar for seg historien til en norsk bildelsleverandør som gikk konkurs i finanskrisen i 2009. Krisen rammet industrien og spesielt de som allerede slet. Noen få hadde fremdeles tillit til kunnskapsarbeidere og deres innovative ideer, og selskapet reiste seg fra den besværlige situasjonen til å bli en hovedleverandør av kritiske hjuloppheng til Europeiske bilmerker. Selskapet klarte å heve seg og investerte i forskning og utvikling og innovasjon for å spare vekt på komponenter, redusere antall komponenter og spare kostnader. Forskningsspørsmålet i dette studiet er hvilke strategiske muligheter er demonstrert når man snur en krise til muligheter. Studiet viser interessante egenskaper rundt hvordan en leverandør kan tilpasse seg en komplett ny markedssituasjon ved å fokusere på og kombinere forskning og utvikling, kunderelasjoner, samhandling, ansattkompetanse, bærekraft og evne til tilpasning. Essensen er at krisen ikke var kun negativ, den gav også muligheter for dem som turte å investere i menneskelig kapital, teknologi og nisjemarkeder.

Forfattere: Halvor Holtskog og Geir Ringen

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev