Success Factors for PDCA as Continuous Improvement

Denne artikkelen tar for seg suksess faktorer ved bruk av den etablerte kontinuerlige forbedringsmetoden PDCA, i produktutvikling. Hvilke suksess faktorer må være tilstede ved bruk av denne spesifikke metoden for å oppnå de ønskede for bedringene gjennom kontinuerlige forbedringsinitiativ.

Forfattere: Eirin Lodgaard, Inger Gamme, Knut Aasland