Success Factors for PDCA as Continuous Improvement

Denne artikkelen tar for seg suksess faktorer ved bruk av den etablerte kontinuerlige forbedringsmetoden PDCA, i produktutvikling. Hvilke suksess faktorer må være tilstede ved bruk av denne spesifikke metoden for å oppnå de ønskede for bedringene gjennom kontinuerlige forbedringsinitiativ.

Forfattere: Eirin Lodgaard, Inger Gamme, Knut Aasland

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev