Transfer of labour-management partnership in multinational companies

Det har vært en økende interesse for hvordan multinasjonale selskaper overfører ulik praksis fra ett land til et annet. Standpunktene varierer fra en ekstrem tilnærming der all praksis vil bli globalt standardisert, til meninger om at de lokale forholdene vil være en avgjørende faktor. I denne artikkelen er forskningsspørsmålet hvorfor en MNC ønsker å overføre partnerskapspraksis og hva de viktigste elementene for å lykkes kan være. Som pekt på, er samarbeid en del av selskapets forretningssystem, måten de brukes til drift. Det er også viktig at risikoen for å feile når det gjelder teknologiske problemstillinger var viktig, og dermed er også engasjement og samarbeid er avgjørende. Suksessen kan bli forstått gjennom deres innsats for å redusere den institusjonelle avstanden så mye som mulig, herunder valg av plassering, ansettelsespolitikk vekt på utdanning og opplæring og strategien med å bygge sterke forbindelser til klubbformannen.

Forfatter: Monica Rolfsen