Unlocking work standards through systematic work

Bedrifter med rutinemessige drift foretrekker ofte team-basert kontinuerlig forbedring i sett i sammenheng med standardisert arbeide. Kontinuerlige forbedringer krever at arbeidsstandardene er periodevis "endringsbare" og objekter for refleksjon og forbedring. Denne artikkelen teoretiserer og utforsker empirisk  en metode for å endre standarder som har hatt liten oppmerksomhet i litteraturen: systematisk arbeidsobservasjon. Her identifiseres hvilke faktorer som bidrar og fremmer en arbeidsoperasjonspraksis som støtter en kontinuerlig forbedringsprosess.

Jonas A. Ingvaldsen, Halvor  Holtskog, Geir  Ringen,  (2013) "Unlocking work standards through systematic work observation: implications for team supervision.", Team Performance Management, Vol. 19 Iss: 5/6

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev