We put teamwork back on the agenda again and again

Formålet med denne artikkelen er å bidra til litteraturen om teamarbeid ved å fokusere på hvilken innflytelse støttesystemer som industrielle relasjoner, har på teamarbeid. Teamarbeid er begrepsfestet gjennom tre dimensjoner; tekniske, statlige og normative . Artikkelen er basert på en case-studie tilnærming i et enkelt selskap med tilgjengelige data over en lengre tidsperiode . Industrielle relasjoner begrepsfestet som lokal representasjon og partnerskap hadde en sterk innflytelse, på alle tre dimensjoner av teamarbeid; teknisk , statlige og normative. Spesielt viktig er fagforeningens engasjement i innføringen av teamarbeid , og å forme ordningen og tolkning av det. Artikkelen er basert på et enkelt selskap, som beskriver et bestemt fenomen.I tillegg er det kontekstuelle miljø med et sterkt partnerskap kultur med samarbeidende industrielle relasjoner viktig. De praktiske implikasjonene understreker viktigheten av at medlemmer av en organisasjon for å være involvert i den innledende delen av ny organisatorisk utvikling som teamarbeid for å ha en innflytelse på arrangement av lag og tolkningen av teamarbeid. Det er ikke mange ledige tilfeller av semi - autonome team som jobber over en lengre periode, og papiret gir en grundig forståelse av styrken på denne måten arbeider. Det viktigste bidraget er å synliggjøre hvordan lokal representasjon og arbeids-ledelse samarbeidet har påvirket dimensjonene av teamarbeid.

Forfatter: Monica Rolfsen