Why the Norwegian work life research tradition do not communicate with the Lean tradition

Hovedspørsmålet er hvorfor ikke den norske arbeidslivstradisjonen og Lean bevegelsen ikke har funnet sammen. Noen av årsakene er å finne i måten de to tradisjonene henter sin kunnskap og innsikt. Kort sagt, den norske arbeidslivstradisjonen ser på et sosialt system mens Lean bevegelsen har heller et sterkt fokus på bedriften. Arbeidslivstradisjonen har sitt utgangspunkt i den norske modellen som er bygget opp med vitenskaplige og filosofi metoder for å gi innsikt samt endre samfunnet. Mens Lean tradisjonen har enkle og praktiske metoder og verktøy for å løse problemer i bedrifter. Tradisjonen er basert på dyp forståelse av produktive faktorer i bedriften og hvordan stadig forbedre disse.

av Holtskog (2013).

Kapittel i boken: Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - en norsk modell? H. C. G. Johnsen and E. Pålshaugen. Oslo, Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev