Om prosjektet

Hovedmål er:

Å bygge forskningsbasert kunnskap om Lean Operations innenfor rammen av norsk arbeidsliv, og videreutvikle en norsk modell.

Sekundære mål er:

  • bidra gjennom aksjonsforskning til å øke konkurransekraft i norsk vareproduksjon og tjenesteyting
  • spredning av kunnskap til annen industri, tjenesteyting og offentlig sektor

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og de deltakende bedriftene. 

Forskningspartnere er:

  • NTNU (prosjektledelse)
  • Høgskolen i Gjøvik
  • SINTEF Raufoss Manufacturing
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

Monica Rolfsen -
Prosjektleder NTNU

Jonas Ingvaldsen -
NTNU

Halvor Holtskog -
Høgskolen i Gjøvik

Jan Olav Endrerud -
Høgskolen i Gjøvik

Ottar Henriksen - SINTEF
Raufoss Manufacturing

Kristian Martinsen - SINTEF
Raufoss Manufacturing

Eirin Lodgaard - SINTEF
Raufoss Manufacturing

Geir Ringen - SINTEF
Raufoss Manufacturing

Henrik Finsrud - Arbeids
forskningsinstituttet

Eric Breit - Arbeids-
forskningsinstituttet

Eivind Falkum - Arbeids-
forskningsinstituttet

Per Kristian Østbye - SINTEF
Raufoss Manufacturing