Tilpasset og Integrert Produksjonssystem (TIP)

Tilpasset og Integrert Produksjonssystem (TIP) er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et helhetlig produksjonssystem som skal sikre kvalitet ved kilden gjennom integrering av arbeidssettene knyttet til Lean, Kvalitet og HMS. Dette er sentralt for å styrke den globale konkurransekraften til norske vareproduksjonsbedrifter – hvor medarbeiderdrevet forbedring og innovasjon blir stadig viktigere.

Prosjektet er finansiert av de deltagende bedriftene og Norges Forskningsråd.

Denne siden er under opprettelse. Nyheter vil bli lagt til etterhvert.

Ved spørsmål kontakt prosjektleder:

Silje Helene Aschehoug

Tlf: +47 406 16 264

mailto:silje.aschehoug@sintef.no